Sofistikované jednoúcˇelové stroje
a softvérové riešenia na mieru

Našou špecializáciou sú jednoúčelové softvéry a kontrolné zariadenia
určené do výroby, na oddelenia kvality alebo do výskumných laboratórií,
kde plnia jasne definovanú a špecifickú funkciu.

KOMPLETNÉ HW
A SW RIEŠENIA

PROGRAMOVANIE
NA ZÁKAZKU

PORADENSTVO
A ŠKOLENIA

 • vyrábate a chýba Vám na linke vstupná, výstupná alebo medzioperačná kontrola výrobku?
 • potrebujete rýchlo a automatizovane zisťovať počet, polohu, tvar, rozmer či prítomnosť objektov?
 • máte staršie skúšobné, metrologické alebo výrobné zariadenie, ktoré stále plní svoju funkciu,
  ale chýba mu výkonná riadiaca, grafická alebo výpočtová jednotka?

Dovol 'te našim systémom splnit ' Vaše vízie

Naši zákazníci môžu ťažiť z výhod hardvéru a softvéru,
na ktorých dizajne sa spolupodieľajú – ktorý na 100% plní požadované
funkcie a vstupmi/výstupmi je plne kompatibilný s ich potrebami.

Ako pracujeme?

Výkonný a intuitívny softvér

Naše softvéry sú nástrojom na zefektívnenie práce. Zabezpečujú všetko, od riadiaceho a vyhodnocovacieho procesu až po komunikáciu s okolím, či už je to tlačiareň alebo automatizovaná výrobná linka . Ich vzhľad sa mení podľa prihláseného používateľa, aby každému poskytol práve tie informácie, ktoré potrebuje. Jedným slovom, sú intuitívne – naše školenia sú často kratšie ako jeden deň.

Individuálny prístup

Pri práci využívame dlhoročné skúseností z oblasti merania, kontroly a skúšobníctva. Vďaka tomu vieme, že každý zákazník a aj každá úloha je jedinečná a vyžaduje si individuálny prístup.

Kvalitné komponenty

Nesnažíme sa vnucovať našim zákazníkom univerzálne platformy s množstvom zbytočných funkcií, ale vytvárame riešenia presne podľa Vašich požiadaviek použitím osvedčených komponentov od špičkových výrobcov meracej a senzorovej techniky.

Referencie

 • ZARIADENIE NA KONTROLU
  STRIHU LISOVANÝCH PLECHOVÝCH
  DIELOV

  Pri strihaní (lisovaní) špeciálnych plechových dielov dochádza na ich hranách k odtrhnutiu materiálu, čo môže mať za následok skrátenie ich životnosti. Kontrola je teda nevyhnutná. unIQsys preto navrhlo a zostavilo kompletný automatizovaný merací systém na určenie tzv. pomeru čistého strihu na hrane. Pomocou laserového skeneru je zosnímaný celý obvod dielu a následne sú lokalizované miesta s najhorším výsledok lisovania. Zariadenie je umiestnené priamo vo výrobe a pokrýva celé portfólio výrobcu, čo je viac než 300 druhov dielov rôznych priemerov, tvarov a hrúbok.

 • ALGORITMUS PRE AUTOMATICKÉ
  VYVAŽOVACIE STROJE

  Najmä v prostredí automobilového priemyslu je veľké množstvo rotačných dielov dodatočne korigovaných na akúkoľvek dynamickú nevyváhu. Korekcie sa robia rôzne - odvrtávaním materiálu, nitovaním závaží, frézovaním, atď.. Spoločnosť unIQsys vytvorila pre potreby zadávateľa softvérový modul (knižnicu matematických algoritmov), ktorý počíta optimálne korekcie nevyváhy na základe vstupných parametrov (maximálna hĺbka vŕtania, hmotnosti použitých nitov, maximálny počet závaží atď.).

 • METROLOGICKÝ SOFTVÉR
  PRE ZARIADENIE NA OPTICKÚ
  KONTROLU ROZMEROV

  Pomocou moderných priemyselných kamier s vysokým rozlíšením je možné realizovať bezkontaktné merania s presnosťami v ráde mikrometrov. Spracovanie takto získaných dát však nie je triviálne. Vďaka dlhoročným skúsenostiam inžinieri z unIQsys vytvorili kompletný vyhodnocovací softvér, ktorý prostredníctvom prehľadného dotykového rozhrania komunikuje s operátorom a zabezpečuje všetky potrebné úkony, a to až po výstupný merací protokol.

Kontakt

Zo skúseností vieme, že aby sme čo najlepšie pochopili Vaše potreby a detailne spoznali zadanie, je ideálne
osobné stretnutie. Neváhajte nás preto kontaktovať a dohodnúť si meeting priamo u Vás na prevádzke.
Naša pôsobnosť je v celej strednej Európe.

NAPÍŠTE NÁM

© 2014 unIQsys, Slovakia